مهندسی اینترنت

:منبع اصلی درس

اصول مهندسي اينترنت

 مهندس احسان ملكيان

انتشارات نص

فصل اول تا پایان فصل پنجم

:جزوه های کمکی را می توانید از لینک زیر دانلود کنید

دانلود

:اسلایدهای خلاصه شده این فصل ها را می توانید از لینک پایین دانلود کنید

دانلود

نظریه زبانها و ماشینها

:منبع اصلی این درس کتاب زیر می باشد

 (Thomas A.Sudkamp) نظریه زبانها و ماشینها

مترجم: مهندس سید حجت الله جلیلی

انتشارات پژوهشهای فرهنگی 1380

:به عنوان منبع کمکی، دانشجویان عزیز می توانند اسلایدهای زیر را مطالعه کنند

دانلود