مهندسی اینترنت

:منبع اصلی درس

اصول مهندسي اينترنت

 مهندس احسان ملكيان

انتشارات نص

فصل اول تا پایان فصل پنجم

:جزوه های کمکی را می توانید از لینک زیر دانلود کنید

دانلود

:اسلایدهای خلاصه شده این فصل ها را می توانید از لینک پایین دانلود کنید

دانلود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *